Заамар сумын нутаг дахь ашигт малтмалын үйл ажиллагаа (тусгай зөвшөөрөл)

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

 1. ID: 5             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000005

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол   /2112868/
  Талбайн нэр: Баянголын дэнж
  Талбайн хэмжээ:108.5959
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1997-03-06 2027-03-06


 2. ID: 129             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000129

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол   /2112868/
  Талбайн нэр: Ар наймган хөндийн доод хэсэг
  Талбайн хэмжээ:103.7614
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1996-07-24 2026-07-24


 3. ID: 175             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000175

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Монголросцветмет  /2550466/
  Талбайн нэр: Туулголын гольдрол
  Талбайн хэмжээ:503.4316
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1995-08-18 2025-08-18


 4. ID: 178             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000178

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Нью Хаппи /5229049/
  Талбайн нэр: Тосонгийн гол
  Талбайн хэмжээ:56.9639
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1995-11-23 2025-11-23


 5. ID: 184             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000184

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Монполимет /2029278/
  Талбайн нэр: Тосонгийн дэнж
  Талбайн хэмжээ:398.5178
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1996-04-22 2026-04-22


 6. ID: 200             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000200

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол /2112868/
  Талбайн нэр: Баруун шанд
  Талбайн хэмжээ:22.6503
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1996-07-22 2026-07-22


 7. ID: 211             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000211

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Мондулаан трейд /2554518/
  Талбайн нэр: Баянголын хөндийн Зүүншанд
  Талбайн хэмжээ:15.8934
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1996-05-23 2024-05-23


 8. ID: 213             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000213

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол /2112868/
  Талбайн нэр: Цагаан чулуут
  Талбайн хэмжээ:34.4329
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1997-01-06 2027-01-06


 9. ID: 218             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000218

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Их алт /2556847/
  Талбайн нэр: Урд дэлэнгийн Жалга-44
  Талбайн хэмжээ:64.1942
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1995-12-18 2025-12-18


 10. ID: 283             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000283

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   ИЛТ ГОУЛД /5073189/
  Талбайн нэр: Бага наймган
  Талбайн хэмжээ:8.6739
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1996-07-20 2026-07-20


 11. ID: 290             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000290

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Баянгол эко заамар /5906865/
  Талбайн нэр: Баянголын гольдрол
  Талбайн хэмжээ:518.6977
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1996-07-22 2026-07-22


 12. ID: 296             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000296

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол /2112868/
  Талбайн нэр: Хайлааст
  Талбайн хэмжээ:487.8716
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1995-10-14 2025-10-14


 13. ID: 321             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000321

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Монполимет /2029278/
  Талбайн нэр: Тосонгийн гольдрол
  Талбайн хэмжээ:1015.2594
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1996-10-14 2026-10-14


 14. ID: 323            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000323

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол /2112868/
  Талбайн нэр: Туулын полигоны зүүн дэнж
  Талбайн хэмжээ:37.1905
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1995-07-31 2025-07-31


 15. ID: 332            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000332

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Мондулаан трейд /2554518/
  Талбайн нэр: Бага-хайлааст
  Талбайн хэмжээ:14.833
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1994-05-06 2024-05-06


 16. ID: 379            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000379

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Мондулаан трейд /2554518/
  Талбайн нэр: Бага-хайлааст
  Талбайн хэмжээ:9.6939
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1994-05-06 2024-05-06


 17. ID: 397            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000397

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Мондулаан трейд /2554518/
  Талбайн нэр: Бага-хайлааст
  Талбайн хэмжээ:11.3973
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1994-05-06 2024-05-06


 18. ID: 447            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000447

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол /2112868/
  Талбайн нэр: Туулын зүүн дэнж
  Талбайн хэмжээ:8.957
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1995-07-31 2025-07-31


 19. ID: 704            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000704

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол /2112868/
  Талбайн нэр: Туул голын дэнж
  Талбайн хэмжээ:369.4676
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1997-07-21 2027-07-21


 20. ID: 926            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000926

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Уулсзаамар /2819996/
  Талбайн нэр: Заамарын-Эх
  Талбайн хэмжээ:802.192
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 1998-01-15 2028-01-15


 21. ID: 966           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00000966

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Эргэмэг /2661861/                                                                Талбайн нэр: Өндөр эрэг                                                                         Талбайн хэмжээ:19.0377
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт                                                                                                                       Олгосон огноо, дуусах огноо: 1998-02-06 2028-02-06


 22. ID: 1134          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00001134

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол /2112868/                                      Талбайн нэр: Хашаат                                                                             Талбайн хэмжээ:125.2633
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт                                                                                                                       Олгосон огноо, дуусах огноо: 1998-04-21 2028-04-21


 23. ID: 1137          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00001137

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Буд инвест /2100754/                                                          Талбайн нэр: Урд дэлэнгийн дэнж                                                      Талбайн хэмжээ:114.1147
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт                                                                                                                       Олгосон огноо, дуусах огноо: 1995-12-18 2025-12-18


 24. ID: 1668         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00001668

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Бат-Алт төв /2574233/                                                         Талбайн нэр: Баянгол                                                                               Талбайн хэмжээ:27.7718
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт                                                                                                                       Олгосон огноо, дуусах огноо: 1998-01-23 2028-01-23


 25. ID: 2185         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00002185

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Монгол шин буо да /5926327/                                          Талбайн нэр: Цагаан булаг Жалга-5                                                   Талбайн хэмжээ:41.2523
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт                                                                                                                       Олгосон огноо, дуусах огноо: 1998-01-23 2028-01-23


 26. ID: 3803        Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00003803

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол /2112868/                                      Талбайн нэр: Халзангийн ам                                                                Талбайн хэмжээ:115.9411
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт                                                                                                                       Олгосон огноо, дуусах огноо: 2001-11-05 2031-11-05


 27. ID: 4121         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00004121

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Их Тохойрол /2784262/                                                      Талбайн нэр: Цагаан эрэг                                                                      Талбайн хэмжээ:33.5303
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт                                                                                                                       Олгосон огноо, дуусах огноо: 2002-02-01 2032-02-01


 28. ID: 4411         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00004411

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол /2112868/                                      Талбайн нэр: Ар наймган                                                                      Талбайн хэмжээ:451.7125
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт                                                                                                                       Олгосон огноо, дуусах огноо: 2002-05-15 2032-05-15


 29. ID: 4412         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00004412

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол /2112868/                                      Талбайн нэр: Ар наймган                                                                     Талбайн хэмжээ:530.1184
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт                                                                                                                       Олгосон огноо, дуусах огноо: 2002-05-15 2032-05-15


 30. ID: 4691         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00004691

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Эс Би Эф /5184851/                                                              Талбайн нэр: Урд дэлэн                                                                          Талбайн хэмжээ:80.2892
  Ашигт малтмалын төрөл:  Алт                                                                                                                       Олгосон огноо, дуусах огноо: 2002-07-29 2032-07-29


 31. ID: 4773          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00004773

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Антрацит /2711818/                                                              Талбайн нэр: Галт                                                                                        Талбайн хэмжээ:35.891
  Ашигт малтмалын төрөл: Нүүрс                                                                                                                    Олгосон огноо, дуусах огноо: 2002-08-21 2032-08-21


 32. ID: 4878          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00004878

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Монголросцветмет /2550466/                                          Талбайн нэр:Улаан уул                                                                            Талбайн хэмжээ:66.4717
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                        Олгосон огноо, дуусах огноо: 2002-09-17 2032-09-17


 33. ID: 4910         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00004910

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Мондулаан трейд /2554518/                                              Талбайн нэр:Улаан шивэртийн ам                                                   Талбайн хэмжээ:772.6822
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2002-09-19 2032-09-19


 34. ID: 5028          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00005028

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Монгол Майнинг энд Эксплорэйшн /5253535/          Талбайн нэр:Ар наймганы дунд хэсэг                                            Талбайн хэмжээ:1252.5968
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2002-10-23 2032-10-23


 35. ID: 5092           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00005092

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол /2112868/                                       Талбайн нэр: Баян-Овоот уул                                                               Талбайн хэмжээ:37.1625
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2002-11-08 2032-11-08


 36. ID: 5778           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00005778

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол /2112868/                                       Талбайн нэр:Туулын баруун дэнж                                                    Талбайн хэмжээ:64.0432
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2003-05-19 2033-05-19


 37. ID: 5961           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00005961

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтандорнод Монгол /2112868/                                       Талбайн нэр:Туулын баруун дэнж                                                    Талбайн хэмжээ:24.4378
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2003-06-20 2033-06-20


 38. ID: 6364           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00006364

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Нарийн гол гоулд /5131871/                                               Талбайн нэр:Нарийн гол                                                                     Талбайн хэмжээ:364.8816
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2003-09-30 2033-09-30


 39. ID: 6612           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00006612

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Жотойн Бажууна /5089417/                                               Талбайн нэр:Туулын гольдрол                                                          Талбайн хэмжээ:3 47.8261
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2003-12-02 2033-12-02


 40. ID: 6784           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00006784

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   АШБ /2555409/                                                                      Талбайн нэр:Баржин                                                                             Талбайн хэмжээ:172.0656
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-01-26 2034-01-26


 41. ID: 7137           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00007137

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Монголросцветмет /2550466/                                          Талбайн нэр:Улаан-Уул                                                                         Талбайн хэмжээ:113.2588
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-03-23 2034-03-23


 42. ID: 7197            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00007197

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Монголросцветмет /2550466/                                          Талбайн нэр:Туулын баруун тэнж                                                      Талбайн хэмжээ:49.5233
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-04-02 2034-04-02


 43. ID: 7700            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00007700

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Нарийн гол гоулд /5131871/                                              Талбайн нэр:Нарийн гол                                                                      Талбайн хэмжээ:376.4039
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-06-10 2034-06-10


 44. ID: 7712             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00007712

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтан заамар /6014496/                                                      Талбайн нэр:Их Тохойрол                                                                Талбайн хэмжээ:2532.6097
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-06-11 2034-06-11


 45. ID: 7713              Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00007713

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтан заамар /6014496/                                                      Талбайн нэр:Их Тохойрол-1                                                             Талбайн хэмжээ:2532.6097
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-06-11 2034-06-11


 46. ID: 8863            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00008863

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Алтангол эксплорэйшн /2784165/                                   Талбайн нэр:Ар тамсаг-1-1                                                                Талбайн хэмжээ:2532.6097
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-12-08 2034-12-08


 47. ID: 9305            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00009305

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД:   Уулсзаамар /2819996/                                                         Талбайн нэр:Дунд Галт                                                                         Талбайн хэмжээ:167.6765
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-02-17 2035-02-17


 48. ID: 9305             Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00009305

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр РД:   Уянган /2555468/                                                                  Талбайн нэр:Баянголын дэнж                                                            Талбайн хэмжээ:167.6765
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-03-24 2035-03-24


 49. ID: 10431            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-000010431

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр РД: Алтандорнод Монгол /2112868/                                        Талбайн нэр: Тохойрол-88                                                                     Талбайн хэмжээ:41.5535
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-09-14 2035-09-14


 50. ID: 10614           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-000010614

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр РД: Заамарын их алт /2670801/                                                 Талбайн нэр: Урд дэлэн                                                                          Талбайн хэмжээ:26.1105
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-10-07 2035-10-07


 51. ID: 10875           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00010875

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Монголросцветмет /2550466/                                            Талбайн нэр: Улаан уул-2                                                                     Талбайн хэмжээ:30.0551
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-10-07 2035-10-07


 52. ID: 10431           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00010431

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Ньюпэрл /5010314/                                                                Талбайн нэр: Туулын баруун дэнж                                                    Талбайн хэмжээ:226.7146
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2006-02-23 2037-02-12


 53. ID: 11881            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00011881

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Хос-Хас /2100231/                                                                   Талбайн нэр: Ар тамсаг-1-1-1                                                              Талбайн хэмжээ:320.1621
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-12-08 2034-12-08


 54. ID: 11882           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00011882

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Хос-Хас /2100231/                                                                   Талбайн нэр: Ар тамсаг-1-3-1                                                              Талбайн хэмжээ:145.5269
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-12-08 2034-12-08


 55. ID: 12131            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00012131

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Монголросцветмет /2550466/                                             Талбайн нэр: Цагаан галт                                                                      Талбайн хэмжээ:32.5857
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-12-08 2034-12-08


 56. ID: 12325           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00012325

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Сонор трейд /2590565/                                                         Талбайн нэр: Бэрх уул                                                                             Талбайн хэмжээ:506.468
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2007-01-08 2037-01-08


 57. ID: 12439          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00012439

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Алтандорнод Монгол /2112868/                                         Талбайн нэр: Цагаан чулуут                                                               Талбайн хэмжээ:152.5328
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2007-05-07 2037-05-07


 58. ID: 12763           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00012763

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Уулсзаамар /2819996/                                                           Талбайн нэр: Заамарын эх -2                                                             Талбайн хэмжээ:200.6287
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2007-10-03 2037-10-03


 59. ID: 13278          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00013278

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Нэйшнл Химикал /2646455/                                               Талбайн нэр: Цайдам                                                                              Талбайн хэмжээ:192.313
  Ашигт малтмалын төрөл: Хүхэр                                                                                                                     Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-02-19 2038-02-19


 60. ID: 13357           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00013357

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: ИЛТ ГОУЛД /5073189/                                                          Талбайн нэр: Баянголын дэнж-6                                                       Талбайн хэмжээ: 64.6725
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2008-03-10 2038-03-10


 61. ID: 14707          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00014707

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Тод-Ундрага /2872943/                                                         Талбайн нэр: Баянголын дэнж                                                          Талбайн хэмжээ:237.8366
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2009-02-02 2039-02-02


 62. ID: 14920         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00014920

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Сутай цэнд /5047706/                                                            Талбайн нэр: Тосонгийн гол                                                               Талбайн хэмжээ:35.9779
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                         Олгосон огноо, дуусах огноо: 2009-05-27 2039-05-27


 63. ID: 15066         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00015066

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Жи Кэй Эм Кэй /5041589/                                                     Талбайн нэр: Хадаттогой                                                                    Талбайн хэмжээ:174.3973
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2009-08-13 2039-08-13


 64. ID: 15424        Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00015424

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Наран гоулд /6019935/                                                           Талбайн нэр: Ар тамсаг                                                                        Талбайн хэмжээ:257.7133
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-12-08 2034-12-08


 65. ID: 15478        Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00015478

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: РЭДВУЛКАН /5292638/                                                         Талбайн нэр: Ар наймганы дээд хэсэг                                             Талбайн хэмжээ:70.8664
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-10-07 2035-10-07


 66. ID: 15479        Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00015479

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: РЭДВУЛКАН /5292638/                                                         Талбайн нэр: Ар наймганы доод хэсэг                                            Талбайн хэмжээ:163.7178
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-10-07 2035-10-07


 67. ID: 15480        Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00015480

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: РЭДВУЛКАН /5292638/                                                        Талбайн нэр: Ар наймганы хөндийн дээд хэсэг                              Талбайн хэмжээ:15.0041
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 1996-06-24 2026-06-24


 68. ID: 15586         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00015586

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Жотойн Бажууна /5089417/                                                  Талбайн нэр: Туул гол                                                                         Талбайн хэмжээ: 135.7182
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2010-05-28 2040-05-28


 69. ID: 16710          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00016710

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Их алт /2556847/                                                                     Талбайн нэр: Урд дэлэн                                                                          Талбайн хэмжээ: 2.8646
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-10-07 2035-10-07


 70. ID: 16718           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00016718

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Эс Би Эф /5184851/                                                                  Талбайн нэр: Урд дэлэнгийн дэнж                                                   Талбайн хэмжээ: 76.0405
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 1995-12-18 2025-12-18


 71. ID: 16752            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00016752

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Хос богд /5157145/                                                                   Талбайн нэр: Баясгалантын дэнж                                                      Талбайн хэмжээ: 52.8771
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2010-12-27 2040-12-27


 72. ID: 16921            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00016921

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Асгат-Эрдэнэ /5266386/                                                        Талбайн нэр: Улаан уул                                                                              Талбайн хэмжээ: 25.11
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2011-09-30 2041-09-30


 73. ID: 17020           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00017020

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Да шан хайрхан /5938988/                                                   Талбайн нэр: Баянгол                                                                           Талбайн хэмжээ: 14.6788
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 1998-01-23 2028-01-23


 74. ID: 17100           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-000117100

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: АВДАРБАЯН /2040239/                                                         Талбайн нэр: Улаан шивэртийн ам                                                 Талбайн хэмжээ: 28.4392
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2002-09-19 2032-09-19


 75. ID: 17147        Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00017147

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бумбат /2075652/                                                                     Талбайн нэр: Баг хайлаастын амны эх                                          Талбайн хэмжээ: 166.0774
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 1999-07-30 2029-07-30


 76. ID: 17156         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00017156

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бумбат /2075652/                                                                     Талбайн нэр: Бумбат-188                                                                      Талбайн хэмжээ: 46.1313
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-07-06 2034-07-06


 77. ID: 17157         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00017157

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бумбат /2075652/                                                                     Талбайн нэр: Бумбат-197                                                                      Талбайн хэмжээ: 39.6715
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-07-06 2034-07-06


 78. ID: 17158         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00017158

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бумбат /2075652/                                                                     Талбайн нэр: Бумбат-115                                                                      Талбайн хэмжээ: 24.4287
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2003-11-11 2033-11-11


 79. ID: 17159         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00017159

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бумбат /2075652/                                                                     Талбайн нэр: Бумбат-56                                                                        Талбайн хэмжээ: 24.4371
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2003-11-11 2033-11-11


 80. ID: 17160         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00017160

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бумбат /2075652/                                                                     Талбайн нэр: Бумбат                                                                             Талбайн хэмжээ: 24.4597
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 1997-11-14 2027-11-14


 81. ID: 17198         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00017198

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бумбат /2075652/                                                                     Талбайн нэр: Бумбат-5                                                                          Талбайн хэмжээ: 71.1233
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2012-11-02 2042-11-02


 82. ID: 17274         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00017274

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Баян өндөр инвест /2779374/                                                Талбайн нэр: Галт                                                                                  Талбайн хэмжээ: 28.6587
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-02-03 2034-02-03


 83. ID: 17304         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00017304

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Тод-Ундрага /2872943/                                                           Талбайн нэр: Баянголын дэнж-1                                                     Талбайн хэмжээ: 158.1623
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2013-04-18 2043-04-18


 84. ID: 17499         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00017499

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Нью Хаппи /5229049/                                                            Талбайн нэр: Бор толгой                                                                    Талбайн хэмжээ: 376.1828
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2014-04-02 2044-04-02


 85. ID: 17642         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00017642

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Тод-Ундрага /2872943/                                                          Талбайн нэр: Баянголын дэнж-1                                                      Талбайн хэмжээ: 143.5547
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2014-10-22 2044-10-22


 86. ID: 17643         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00017643

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Тод-Ундрага /2872943/                                                          Талбайн нэр: Баянголын дэнж-1                                                        Талбайн хэмжээ: 78.3321
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2014-10-22 2044-10-22


 87. ID: 17644         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00017644

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Тод-Ундрага /2872943/                                                          Талбайн нэр: Баянголын дэнж-1                                                       Талбайн хэмжээ: 26.2852
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2014-10-22 2044-10-22


 88. ID: 18995         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00018995

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Эко алт /5722942/                                                                    Талбайн нэр: Баян голын эх                                                              Талбайн хэмжээ: 189.1053
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-07-07 2045-07-07


 89. ID: 19638         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00019638

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Гурван тамга /2091798/                                                          Талбайн нэр: Бумбат-6                                                                       Талбайн хэмжээ: 515.0567
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-10-20 2045-10-20


 90. ID: 19938         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00019938

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: ИЛТ ГОУЛД /5073189/                                                           Талбайн нэр: Бумбат-2                                                                      Талбайн хэмжээ: 690.4023
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-11-06 2045-11-06


 91. ID: 20391          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00020391

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Эрхэсмайнинг /2787989/                                                       Талбайн нэр: Ар тамсаг-1-3-2                                                           Талбайн хэмжээ: 273.4125
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-12-08 2034-12-08


 92. ID: 20426          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00020426

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Арголд /5720443/                                                                     Талбайн нэр: Баян-Овоот уул                                                             Талбайн хэмжээ: 66.4544
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-01-04 2046-01-04


 93. ID: 20427          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00020427

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Заамарын их алт /2670801/                                                  Талбайн нэр: Урд дэлэн                                                                          Талбайн хэмжээ: 36.576
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-10-07 2035-10-07


 94. ID: 20428          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00020428

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Заамарын их алт /2670801/                                                  Талбайн нэр: Урд дэлэн                                                                      Талбайн хэмжээ: 152.7501
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-10-07 2035-10-07


 95. ID: 20429          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00020429

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Заамарын их алт /2670801/                                                  Талбайн нэр: Урд дэлэн                                                                     Талбайн хэмжээ: 207.1998
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-10-07 2035-10-07


 96. ID: 20430          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00020430

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Заамарын их алт /2670801/                                                  Талбайн нэр: Урд дэлэн                                                                     Талбайн хэмжээ: 533.3435
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-10-07 2035-10-07


 97. ID: 20483          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00020483

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Заамар Гоулд /5935539/                                                         Талбайн нэр: Бумбат-3                                                                       Талбайн хэмжээ: 612.6687
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-03-04 2046-03-04


 98. ID: 20484          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00020483

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: ИЛТ ГОУЛД /5073189/                                                           Талбайн нэр: Бумбат-1                                                                        Талбайн хэмжээ: 630.0131
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-03-04 2046-03-04

 99. ID: 20579         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00020579

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Говьметалл /5073189/                                                            Талбайн нэр: Бор толгой                                                                   Талбайн хэмжээ: 208.8272
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-06-16 2046-06-16


 100. ID: 205602         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00020602

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Ай Би Би Ай /5809797/                                                           Талбайн нэр: Доргонот, Улаан ухаа                                               Талбайн хэмжээ: 3506.938
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-07-25 2046-07-25


 101. ID: 20659          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00020659

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Ай Би Би Ай /5809797/                                                           Талбайн нэр: Гурван тамга                                                             Талбайн хэмжээ: 1042.9355
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-10-17 2046-10-17


 102. ID: 20693           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : MV-00020693

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: ЭМ ЖИ ЭЛ РЕСУРС /5353998/                                             Талбайн нэр: Цоцгоны мухар                                                            Талбайн хэмжээ: 411.3115
  Ашигт малтмалын төрөл: Алт                                                                                                                          Олгосон огноо, дуусах огноо: 2012-01-05 2042-01-05


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

 1. ID: 3828          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-00003828

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Алтандорнод Монгол /2112868/                                          Талбайн нэр: Доргонот, Улаан ухаа
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2001-11-15 2017-11-15                                                                                  Талбайн хэмжээ: 1581.2298


 2. ID: 8757            Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-00008757

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бумбат /2075652/                                                                     Талбайн нэр: Бумбат-5
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-11-15 2019-11-15                                                                                 Талбайн хэмжээ: 1585.6284


 3. ID: 10326          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000010326

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Сутай цэнд /5047706/                                                              Талбайн нэр: Тосонгийн гол
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-08-22 2017-08-22                                                                              Талбайн хэмжээ: 4937.7701


 4. ID: 10342         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000010342

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Алтандорнод Монгол /2112868/                                          Талбайн нэр: Тохойрол-58
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2005-08-26 2012-08-26                                                                             Талбайн хэмжээ: 5.8824


 5. ID: 11398          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000011398

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Эко алт /5722942/                                                                    Талбайн нэр: Бор толгой
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2006-02-21 2018-02-21                                                                              Талбайн хэмжээ: 1412.6847


 6. ID: 12356          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000012356

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: ЭРД ХУЛ /2721643/                                                                 Талбайн нэр: Цоцгоны мухар
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2007-02-02 2019-02-02                                                                             Талбайн хэмжээ: 1832.1643


 7. ID: 16224          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000016224

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Уянган /2555468/                                                                     Талбайн нэр: Зүүн дэнж
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2015-12-15 2018-12-15                                                                                 Талбайн хэмжээ: 134.6665


 8. ID: 17134          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000017134

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Алтандорнод Монгол /2112868/                                           Талбайн нэр: Галтын ам
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2002-10-07 2013-10-07                                                                                Талбайн хэмжээ: 1070.39


 9. ID: 17149         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000017149

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бумбат /2075652/                                                                      Талбайн нэр: Бумбат-7
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-11-15 2019-11-15                                                                                  Талбайн хэмжээ: 23.7342


 10. ID: 17150         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000017150

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бумбат /2075652/                                                                      Талбайн нэр: Бумбат-4
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-11-15 2019-11-15                                                                                  Талбайн хэмжээ: 1445.1193


 11. ID: 17154         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000017154

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: ИЛТ ГОУЛД /5073189/                                                            Талбайн нэр: Бумбат-1
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-11-15 2019-11-15                                                                                  Талбайн хэмжээ: 905.3534


 12. ID: 17154          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000017154

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Бумбат /2075652/                                                                      Талбайн нэр: Бумбат-1
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2004-11-15 2019-11-15                                                                                  Талбайн хэмжээ: 1445.1193


 13. ID: 19114          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000019114

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Монгол Метал Консалтинг /5946239/                               Талбайн нэр: Аргал
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-07-27 2019-07-27                                                                                Талбайн хэмжээ: 1647.6751


 14. ID: 19772           Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-00019772

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Коверт дайлинг майнинг /5497272/                                   Талбайн нэр: Шар толгой
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-09-26 2019-09-26                                                                               Талбайн хэмжээ: 996.99


 15. ID: 20072          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000020072

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Даблью Ти Эл Ди /5936845/                                                 Талбайн нэр: Завлай
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-01-15 2019-01-15                                                                                 Талбайн хэмжээ: 1068.0078


 16. ID: 20200         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000020200

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Арвин газар /6016022/                                                           Талбайн нэр: Баашлай
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-02-03 2019-02-03                                                                              Талбайн хэмжээ: 1770.5941


 17. ID: 20520          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000020520

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Монголросцветмет /2550466/                                              Талбайн нэр: Цагаан галт
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-05-02 2019-05-02                                                                               Талбайн хэмжээ: 554.6095


 18. ID: 20521          Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000020521

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Монголросцветмет /2550466/                                              Талбайн нэр: Галтын талбай
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-05-02 2019-05-02                                                                               Талбайн хэмжээ: 1885.1697


 19. ID: 20523         Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000020523

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Монголросцветмет /2550466/                                              Талбайн нэр: Урт сайр
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-05-02 2019-05-02                                                                               Талбайн хэмжээ: 144.8288


 20. ID: 20580        Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000020580

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Монголросцветмет /2550466/                                              Талбайн нэр: Хашаат овоот даваат
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2016-06-20 2019-06-20                                                                              Талбайн хэмжээ: 2585.647


 21. ID: 20880        Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар : XV-000020880

  Эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр, РД: Монголросцветмет /2550466/                                              Талбайн нэр: Өвөр наймганы ам
  Олгосон огноо, дуусах огноо: 2017-07-27 2020-07-27                                                                              Талбайн хэмжээ:15541.08

  “Эрдэнэсийн Эрэг ”-т лиценз олгоход  аймгийн удирдлагууд оролцсон уу гэдгийг үгүйсгэх аргагүй

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements