Заамар сумын газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны тайлан

Заамар сумын газрын төлөв байдал, чанарын  хянан баталгааны тайлангийн нэр:

Он:

Дэлгэрэнгүй:

 


Заамар сумын газрын төлөв байдал, чанарын  хянан баталгааны тайлангийн нэр:

Он:

Дэлгэрэнгүй:

 


Заамар сумын газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны талаархи албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээллийн холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Хүснэгтэн хувилбар

id-995

Сурталчилгаа