Заамар сумын тусгай хэрэгцээний газар нутаг

Заамар сумын тусгай хэрэгцээний газар нутгийн жагсаалт


1. Хоньчийн нуруу

2.Заамар сумын нутаг

3.Мануултын ам

4.Зэгстэй булангаас сумын төв


 

 


Заамар сумын тусгай хэрэгцээний газар нутаг тус бүрийн мэдээлэл


Дугаар:

Тусгай хэрэгцээний газар нутгийн нэр:

ID:

Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар:

Ангилал:

Төрөл:

Зориулалт:

Байршил:

Талбайн хэмжээ (га):

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл авах холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Дугаар:

Тусгай хэрэгцээний газар нутгийн нэр:

ID:

Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар:

Ангилал:

Төрөл:

Зориулалт:

Байршил:

Талбайн хэмжээ (га):

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл авах холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Дугаар:

Тусгай хэрэгцээний газар нутгийн нэр:

ID:

Тусгай зөвшөөрлийн өөрчлөлтийн дугаар:

Ангилал:

Төрөл:

Зориулалт:

Байршил:

Талбайн хэмжээ (га):

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл авах холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 


Хүснэгтэн хувилбар

 

 


Заамар сумын тусгай хэрэгцээний газар нутгийн талаар албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 

 


id-1272

Сурталчилгаа