Заамар сумын булгууд

 1. Дунд уртын булаг

  Булгийн код : 10948                Байршил : Тосон баг,1-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 2. Халзан дэрс

  Булгийн код : 10882                Байршил : Төвийн баг, 4-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 3. Бамбан шанд

  Булгийн код : 10856                 Байршил : Төвийн баг, 4-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 4. Өргөн намаг

  Булгийн код : 10843                 Байршил : Төвийн баг, 4-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 5. Хадан хошуу

  Булгийн код : 11087                 Байршил : Тосон баг, 1-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 6. Хөх булаг

  Булгийн код : 10656                 Байршил : Төмстийн баг, 2-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 7. Баян булаг

  Булгийн код : 10632                 Байршил : Төмстийн баг, 2-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 8. Сондуулын булаг

  Булгийн код : 10843                 Байршил : Төвийн баг, 4-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 9. Хөөвөрийн булаг

  Булгийн код :                    Байршил : Тосон баг,1-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 10. Овоотын булаг

  Булгийн код :                    Байршил : Тосон баг,1-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 11. Бөөрийн булаг

  Булгийн код :10789               Байршил : Төмстийн баг, 2-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 12. Овоон булаг

  Булгийн код :                 Байршил : Төмстийн баг, 2-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 13. Цэнхэр булаг

  Булгийн код :10800               Байршил : Төвийн баг, 4-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 14. Хавцгайтын булаг

  Булгийн код :10800               Байршил : Тосон баг, 1-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 15. Шар ховын булаг

  Булгийн код :11099               Байршил : Тосон баг, 1-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 16. Худагийн булаг

  Булгийн код :                 Байршил : Тосон баг, 1-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 17. Сүүж булаг

  Булгийн код :11089            Байршил : Тосон баг, 1-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 18. Цагаан булаг

  Булгийн код :11072            Байршил : Хайлааст баг, 3-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 19. Зүүн шандын булаг

  Булгийн код :10921            Байршил : Төмстийн баг, 2-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 20. Баруун шандын булаг

  Булгийн код :10872            Байршил : Төмстийн баг, 2-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 21. Ар наймган булаг

  Булгийн код :10933            Байршил : Хайлааст баг, 3-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 22. Урд дэлэнгийн булаг

  Булгийн код :               Байршил : Хайлааст баг, 3-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 23. Дунд дэлэнгийн булаг

  Булгийн код :               Байршил : Хайлааст баг, 3-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 24. Хойд дэлэнгийн булаг

  Булгийн код :               Байршил : Хайлааст баг, 3-р баг
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 25. Гичгэний булаг

  Булгийн код : 10816          Байршил :
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

id-137

Сурталчилгаа