Заамар сумын нуур, тойрмууд

 1. Цайдам нуур
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 2. Цагаан нуур
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 3. Хунтайжын бүрд
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 4. Хар нуур
  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Сурталчилгаа