Заамар сумын усны барилга байгууламж

Ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж

 1. Ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж

  Эзэмшигч ба ашиглагчын нэр: Засаг даргын тамгын газар                                                         Байршил: Заамар сумын төв

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Худаг

 1. 4-дэхь худаг

  Эзэмшигч ба ашиглагчын нэр:

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 2. Гандан дэнжийн худаг

  Эзэмшигч ба ашиглагчын нэр:

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 3. 2-дэхь худаг

  Эзэмшигч ба ашиглагчын нэр:   Содномпэлжээ

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 4. Үерийн сайр дотор барисан худаг

  Эзэмшигч ба ашиглагчын нэр:

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Сурталчилгаа