Заамар сумын усны мэдээллийн сан

Заамар сумын усны мэдээллийн сангийн ангиллын нэр

Агуулга, бүтэц, хэлбэр

Мэдээллийн санг үзэж танилцах хаяг

Туул голын сав газрын мэдээллийн сан

Улсын усны мэдээллийн сан бүрдүүлэх үзүүлэлт, хөтлөх журмын дагуу

Төв аймгийн усны мэдээллийн сан

Улсын усны мэдээллийн сан бүрдүүлэх үзүүлэлт, хөтлөх журмын дагуу

Заамар сумын усны мэдээллийн сан

Улсын усны мэдээллийн сан бүрдүүлэх үзүүлэлт, хөтлөх журмын дагуу

Албан ёсны, нэмэлт, дэлгэрэнгүй ба шинэчлэгдсэн мэдээлэл байгаа болон байх ёстой холбоос, эх сурвалж, хаяг:

 

id-132

Сурталчилгаа