Заамар сумын тусгай хамгаалалттай газар нутаг

 1. Хоньчийн нуруу

  Газрын нэр: Төв аймгийн Цээл, Заамар сумдын нутаг
  Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: Улсын тусгай хамгаалалттай газар
  Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт : Аймгийн отрын бүс нутаг болон ой,амьтан, ургамал, усны нөөцийн газар

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 2. Заамар сумын нутаг /ашиглалтын лицензээс бусад нийт газар/

  Газрын нэр: Төв аймгийн Заамар сумын нутаг
  Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: Улсын тусгай хамгаалалттай газар
  Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт : Байгалийн унаган төрх, түүх, соёлын дурсгалт зүйлс

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 3. Мануултын ам

  Газрын нэр: Төв аймгийн Заамар сумын нутаг
  Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: Улсын тусгай хамгаалалттай газар
  Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт : Сумын аялал амралтын түшиц газар

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 4. Зэгстэй булангаас сумын төв

  Газрын нэр: Төв аймгийн Заамар сумын нутаг
  Газрын тусгай хэрэгцээний дэд ангилал: Улсын тусгай хамгаалалттай газар
  Тусгай хамгаалалтанд авсан зориулалт : Уламжлалт морин уралдааны замыг хамгаалах

  Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Сурталчилгаа